ANKIETA DLA UCZNIÓW

Szkoła prowadzi diagnozę jakości swojej pracy w celu przygotowania programu rozwojowego. Uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

ANKIETA JEST ANONIMOWA

W celu wypełnienia ankiety wybierz przycisk Dalej.
Wybrane odpowiedzi zaznacz, następnie kliknij przycisk Wyślij.

Dziękujemy !